Đề cương ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 trường Vinschool sách bắt đầu Kết nối trí thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều được xem thêm thông tin và soạn đáp án vì devfest.vn bao hàm tổng hợp những dạng Toán và những dạng bài bác tập hẳn nhiên trong lịch trình học trong học kì 1 lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, củng thay kiến thức, rèn kĩ năng giải Toán chuẩn bị cho bài bác thi thân học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề thi 3 cuốn sách mới môn Toán bắt đầu nhất

Đề cương ôn tập học tập kì 1 Toán 6Đáp án đề cưng cửng ôn tập học kì 1 Toán 6

Dạng 1: Tập hợp

Câu 1:

a) A = -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5


b) B = 1; 2; 3; 4; 5; 5; 7; 8

c) C = 5; 6; 7; 8; 9

Câu 2:

a) Liệt kê các phần tử: A = 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29

Chỉ ra đặc thù đặc trưng: A = {x là số nguyên tố| x

*
*
*
*

Câu 4:

*
*
*
*

Dạng 3: phân tách hết

Câu 5:

a)

*
phân chia hết cho cả 2 với 5 cần b = 0

*
phân tách hết mang đến 3

Nên tổng những chữ số của số đó phân chia hết mang đến 3

Nghĩa là 3 + 2 + a + 0 = 5 + a phân tách hết đến 3

a ∈ 1; 4; 7

Vậy các số cần tìm là 3210; 3240; 3270

b)

*
phân chia hết mang đến 5 bắt buộc b = 0 hoặc b = 5

Trường đúng theo 1: b = 0

*
phân tách hết đến 9 yêu cầu tổng những chữ số của số đó phân tách hết mang lại 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 0 = 6 + a phân chia hết đến 9

Vậy a = 3

Trường thích hợp 2: b = 5

*
phân tách hết cho 9 buộc phải tổng những chữ số của số đó phân tách hết đến 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 5 = 11 + a chia hết đến 9

Vậy a = 7

Vậy những số bắt buộc tìm là 2430 và 2475.

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và bạn đọc tải tài liệu tìm hiểu thêm đầy đủ!

-------------------------------------------------

Nội dung Ôn tập toán lớp 6 học kì 1 bao gồm các dạng Toán: Số học cùng hình học với nội dung bám quá sát chương trình học là tài liệu cho những thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho những bài thi giữa với cuối học tập kì 1 lớp 6. Những em học sinh rèn khả năng giải Toán lớp 6, các dạng bài bác tổng quát tháo đến đưa ra tiết.