Tham khảo luận văn - đề án "đồ án: thiết kế phần điện xí nghiệp điện", luận văn - report phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và phân tích và làm việc hiệu quảĐồ án tốt nghiệp Đề tài: Phần điện nhà máy sản xuất điệnĐại học bách khoa hà thành 1 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 MỤC LỤC PHẦN I: THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN ...............................

Bạn đang xem: Đồ án nhà máy điện

3 CHƯƠNG I:TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT LỰA TRỌN PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY ............................................................................. 3 CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CHỌN MÁY BIẾN ÁP ............................... 12 CHƯƠNG III:TÍNH NGẮN MẠCH......................................................... 28 CHƯƠNG IV .............................................................................................. 48 CHƯƠNG V: CHỌN KHÍ CỤ ĐIỆN THANH DẪN VÀ THANH GÓP 54 CHƯƠNG VI .............................................................................................. 68 TÍNH TOÁN TỰ DÙNG............................................................................ 68 PHẦN II ...................................................................................................... 71 CHƯƠNG 1: ............................................................................................... 71 CHƯƠNG 2 ................................................................................................ 75 CHƯƠNG 3 ................................................................................................ 82Đại học tập bách khoa hà thành 2 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 PHẦN I: THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN CHƯƠNG I:TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT LỰA TRỌN PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY Để đảm bảo an toàn chất lượng điện, đặc biệt là giữ vững vàng tần số technology 50HZ điện năng do các nhà máy năng lượng điện phát ra phải trọn vẹn cân bởi với điện năng tiêu hao ( bao gồm cả tổn thất). Như vậy điều kiện cân bằng hiệu suất là rất quan trọng, thực tiễn công suất tiêu thụ tại những phụ tải luôn luôn luôn cố đổi, câu hỏi biết được quy luật thay đổi này có nghĩa là tìm được vật thị phụ mua rất quan trọng đối với những người thiết kế. Vận hành nhờ đồ thị phụ cài ta có thể lựa trọn giải pháp nối năng lượng điện hợp lý đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế tài chính kỹ thuật nâng cao độ tin cậy hỗ trợ điện. Đồ thị phụ download còn chất nhận được chọn đúng năng suất máy phát triển thành áp , phân bố tối ưu năng suất giữa những nhà máy điện hoặc giữa những tổ thứ trong một nhà máy sản xuất điện , từ kia người quản lý sẽ chọn lựa được phương thức vận hành hợp lý, dữ thế chủ động lập được kế hoạch sửa chữa, đại tu thời hạn thiết bị điện. Theo nhiệm vụ xây đắp và những số liệu đã mang đến ta lập được trang bị thị phụ download ở những cấp năng lượng điện áp. I. CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN căn cứ vào yêu thương cầu thiết kế nhà vật dụng nhiệt năng lượng điện ngưng hơi cho sẵn gồm 4 tổ máy năng suất mỗi tổ máy là 50MW.cung cấp cho cho phụ tải địa phương, phụ download trung áp,còn thửa phát lên cao áp Ta tra bảng lựa chọn máy phátTB-50-2các thông số kỹ thuật như sau: Bảng 1_1: loại thông số định mức Điện kháng tương đối TB N v/phút S(MVA) P(MW) U(KV) Cos IKA Xd" Xd" Xd 3000 62,5 50 10,5 0,8 5,73 0,135 0,3 1,84II. TÍNH CÂN BẰNG CÔNG SUẤT 1. PHỤ TẢI ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT (PHỤ TẢI ĐỊA PHƯƠNG) ĐIện áp địa phương UđP=10 (KV) Công suất tính năng lớn tốt nhất PđP max =18 (MW) hệ số Cos =0,82 bao hàm 3 kép x 3MW và 6đơn x 2MW x 3 km Đồ án đã mang lại đồ thị phụ tải dưới dạng % giám sát và đo lường về dạng có tên sau. Pdpt phường dp % PdP % PdP %   100  Pdp   Pdp max   18 PdPm 100 100 PdPt p. Và : S dPt   dPt (MVA) Cos 0,82 Đại học tập bách khoa tp. Hà nội 3 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 vào đó: PđPt , SđPt là công suất chức năng biểu con kiến tại thời khắc t, địa thế căn cứ vào cách tính ta có: Bảng 1_2_1: giờ 0  5 58 8  11 11  14 14  17 17  trăng tròn 2022 22 24 PđP% 100 90 90 100 90 80 80 100 PđPt 18 16,2 16,2 18 16,2 14,4 14,4 18 (MW)SđP(MVA 21,95 19,76 19,76 21,95 19,76 17,56 17,56 21,95 ) từ bỏ bảng công suất trên ta có đồ thị phụ download ngày sau: S(MVA) 21,95 21,95 21,95 19,76 19,76 17,56 0 2. PHỤ TẢI TRUNG ÁP: Điện áp trung: UT =100 (kV) Công suất tác dụng phía trung phệ nhất: PTmax =110(MW) Cos = 0,86 bao gồm 1 lộ mặt đường dây kép 75 (MW) Đề án đã mang đến đồ thị phụ tải dưới dạng % , thống kê giám sát về dạng mang tên như sau: p P% P% PT %  Tt  100  PTt  T  PT max  T  110 PT max 100 100 PTt p Và : STt   Tt (MVA) Cos 0,86 trong số đó : PTt ; STt là công suất chức năng , công suất biểu kiến tại thời gian t căn cứ vào cách tính ta tính được Đại học bách khoa hà nội 4 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37Bảng 1_2_2:Giờ 0  5 5  8 8  11 11  14 14  17 17  đôi mươi 20  22 22 24PT% 70 80 80 90 90 100 90 70PTt MW 77 88 88 99 99 110 99 77STt 89,53 102,33 102,33 115,12 115,12 127,91 115,12 89,53MVA tự bảng năng suất trên ta tất cả đồ thị phụ cài sau: 3. PHỤ TẢI TOÀN NHÀ MÁY Pnmt p % p. % Pnm %  .100  Pnmt  nm .Pnmdm  nm .200 ( MW ) Pnmdm 100 100 PTt Và: S Tt   Cos  0,8 Cos vào đó: Pnmt; S nmt là hiệu suất tác dụng, hiệu suất biểu con kiến tại thời gian t Công suất xí nghiệp định nấc Pnmđm =200 (MVA) địa thế căn cứ vào cách thống kê giám sát ta có bảng sau: Bảng 1_2_3Giờ 05 58 8  11 11  14 14  17 17  đôi mươi 2022 2224Pnm% 80 90 80 90 100 100 90 80Pnmt(MW) 160 180 160 180 200 200 180 160Snmt(MVA 192,8 216,9 192,8 216,9 241 241 216,9 192,8)Đại học bách khoa hà nội thủ đô 5 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 từ bảng công suất ta gồm đồ thị phụ cài đặt như sau: 4. PHỤ TẢI TỰ DÙNG TOÀN NHÀ MÁY: Phụ sở hữu tự dùng toàn nhà máy được khẳng định theo cách làm sau: Pnmdm S 240 S S tdt    (0,4  0,6  nmt )  0,08  (0,4  0,6  nmt ) (MVA) cos  td S nmdm 0,83 289,2 trong đó: Stdt: là công suất biểu kiến dùng toàn nhà máy tại thời điểm t : là số phần trăm lượng điện tự dùng so với hiệu suất định mức toàn nhà máy sản xuất  =8% nhờ vào công thức trên với bảng 1_2_3 ta có:Bảng 1_2_4 giờ 05 58 8 11 11 14 14 17 17 đôi mươi 2022 2224 Snmt(MVA 192,8 216,87 192,8 216,87 216,87 241 216,87 192,8 ) Stdt(MVA) 16,96 18,12 16,96 18,12 18,12 19,28 18,12 16,96Từ bảng năng suất trên ta tất cả đồ thị phụ sở hữu dùng toàn xí nghiệp như sau:Đại học bách khoa tp. Hà nội 6 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk375.CÔNG SUẤT PHÁT LÊN HỆ THỐNG vào yêu cầu thiết kế không có phụ cài đặt cao áp 220 kV nên công suất phát lên hệ thống là lượng năng suất thừa lúc đã cung cấp đủ đến phụ tải Ở phía trên điện áp hạ, trung cùng tự dùng công suất phát lên khối hệ thống là SHT S HT  S nmt  ( S dpt  STt  S tdt ) trong đó: SHT: năng suất phát về khối hệ thống tại thời gian t. Snmt: Công suất xí nghiệp sản xuất phát ra tại thời gian t. STt : công suất phụ cài đặt trung áp tại thời khắc t. Stdt : năng suất tự sử dụng tại thời gian t. Từ cách làm trên ta có những giá trị sau.Bảng 1_2_5:T(h) 05 58 8  11 11 14 14 17 17 20 20 22 2224Snmt(MVA 192,77 216,87 192,77 216,87 216,87 241 216,87 192,77)SđPt(MVA) 21,95 19,76 19,76 21,95 19,76 17,56 17,56 21,95STt(MVA) 89,53 102,33 102,33 115,12 115,12 127,91 115,12 89,53Stđt(MVA) 16,96 18,12 16,96 18,12 18,12 19,28 18,12 16,96SHT(MVA) 64,33 76,66 53,72 61,68 63,87 76,25 66,07 64,33 từ bỏ bảng năng suất trên ta có đồ thị phụ tải xí nghiệp phát lên hệ thống nhưsau: nhận xét: nhà máy sản xuất có 4 tổ thứ với hiệu suất mỗi tổ 60 MW bình thườngnhà máy hỗ trợ đủ mang lại phụ tải ở các cấp điện áp, thừa mới phát lên hệ thống.Đại học tập bách khoa hà nội thủ đô 7 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 nhà máy cung cấp cho phụ sở hữu trung áp là lớn nhất 53% (127,91/241) vào tổng năng suất với yêu ước là phải hỗ trợ cho phụ download trung áp thường xuyên vì ST max to hơn dự trữ cù của hệ thống phụ mua địa phương cao nhất chiếm 9,1% (21,95/241) gồm 3 mặt đường dây kép với 6 dây đối kháng nên số mạch phân ra các mức độ quan trọng cao so với 3 con đường dây kép cần cũng phải cung cấp điện thường xuyên . Vì phụ cài cao áp không tồn tại nên lượng công suất thừa được phân phát về hệ thống bù tối đa đạt 35,35 (76,66/216,87*100) Lượng công suất này sẽ có tác dụng cho khối hệ thống tăng thêm dự trữ quay và phân bổ công suất về tối ưu ,vận hành kinh tế tài chính hệ thốngIII. LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY xí nghiệp phải xây dựng có phụ cài đặt địa phương mập nhất: Sđm max = 21,95 (MVA) là lượng hiệu suất lớn của một đội nhóm máy SFđm=62,5 (MVA) 21,95  .100  35,12% bắt buộc ta sử dụng thanh góp năng lượng điện áp sản phẩm công nghệ phát để cung cấp 62,5 điện mang đến phụ mua địa phương trên thanh góp năng lượng điện áp sản phẩm công nghệ phát ta buộc phải nối một sản phẩm phát điện, số tổ vật dụng nối bên trên một máy phát bảo đảm an toàn sao cho khi một máy phát mập nhất xong làm vấn đề thì những máy khác sót lại phải cung ứng đủ điện cho phụ tải cực to của địa phương và tự dùng giữa những thanh góp phân đoạn thiết bị phát điện phải tất cả kháng điện để tránh dòng ngắn mạch Sđmmax + Stđmax=21,95+19,28=41,23(MVA) SFđm = 62,5 vậy ta ghép được lớn hơn hoặc bởi hai sản phẩm phát lên thanh góp năng lượng điện áp lắp thêm phát nhà máy có trung tính lưới phạt áp 220 kV, trung áp 110 kV là trung tính nối khu đất trực tiếp bắt buộc ta nên dùng máy đổi thay áp tự ngẫu nhằm liên lạc phụ cài đặt trung áp có điểm lưu ý max ST 127,91 min   1,43 đề xuất ta ghép một đến hai cỗ máy phát ST 89,53 điện, máy đổi mới áp nhị quộn dây bên trung áp năng suất còn thừa phát lên hệ thống khi cực đại so với cực tiểu là. Max S HT 76 ,66 min   1, 43 do thế để cấp năng suất lên hệ S HT 53 ,72 thống ta yêu cầu hai đến tía bộ vào đó bao gồm cả hai bộ máy phát máy biến chuyển áp trường đoản cú ngẫu Phụ tải địa phương lấy bên cao qua một kháng năng lượng điện trường chiếc nối với nhị thanh góp năng lượng điện áp lắp thêm phát đẳng cấp này rất dễ dàng vì nếu như hỏng một trong các máy phạt ghép trên thanh góp năng lượng điện áp sản phẩm công nghệ phát thì hiệu suất từ hệ thống sẽ cấp cho cho phụ download địa phương chỉ sang một lần máy đổi thay áp trường đoản cú ngẫu 1. CHỌN PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY dựa vào nhận xét ở trên ta đưa ra tứ phương án nối dây sau. Đại học tập bách khoa thủ đô hà nội 8 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37  PHƯƠNG ÁN I:  có hai mạch nối vào thanh góp cao thế  tất cả bốn mạch nối vào thanh góp trung áp  Hai trang bị phát góp trên thanh góp năng lượng điện áp máy phát  hai máy thay đổi áp trường đoản cú ngẫu thường xuyên đặt bên cao áp, hai máy bộ phát máy biến hóa áp, nhị dây quấn đặt mặt trung  bố trí nguồn phụ tải cân xứng  lúc phụ tải trung áp rất tiểu STmin =89,53(MVA)  PHƯƠNG ÁN III nhấn xét:  có hai mạch nối vào thanh góp điện cao áp  Có bố mạch nối vào thanh góp điện trung áp  bố máy phân phát được ghép bên trên thanh góp năng lượng điện áp thứ phát  nhị máy phát triển thành áp từ bỏ ngẫu đặt bên cao để thường xuyên và tất cả một bộ máy phát máy biến chuyển áp đặt bên trung  Phương án bảo đảm an toàn cung cấp điện  Số máy đổi thay áp đơn giản nhưng công suất máy đổi thay áp từ ngẫu lớn vì đề xuất tải hiệu suất của ba máy phân phát  Thiết bị triển lẵm bên cao _ trung áp đơn giản dễ dàng hơnĐại học tập bách khoa thủ đô 10 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37  Thiết bị bày bán cấp năng lượng điện áp đồ vật phát lại phức tạp, thiết kế đảm bảo Rơ le sẽ phức hợp hơn so với giải pháp trên  Khi hỏng một máy phát triển thành áp tự ngẫu liên lạc, máy trở thành áp từ ngẫu sót lại với khả năng quá tải máy phát triển thành áp cỗ vẫn rất có thể cấp mang lại phụ download phía trung vì hiệu suất máy biến đổi áp khủng  cái điện cướng bức qua kháng béo  PHƯƠNG ÁN VI nhấn xét:  có hai mạch nối vào thanh góp cao áp  gồm hai mạch nối vào thanh góp trung áp  phương án này cũng bảo đảm an toàn cung cấp cho điện  Số máy vươn lên là áp bớt đi, chỉ với hai máy trở thành áp bên cao áp 220 kV với số công suất rất lớn, rất kềnh càng  Thiết bị cung cấp bên cao mặt trung dễ dàng  Thiết bị cung cấp cấp điện áp vật dụng phát tinh vi hơn tương đối nhiều so với cách thực hiện trên vì có tương đối nhiều phân đoạn thiết kế bảo đảm an toàn Rơ le tinh vi .  dòng điện cưỡng bách của kháng điện sẽ không hề nhỏ và hoàn toàn có thể không lựa chọn được kháng năng lượng điện phân đoạn. KẾT LUÂN: trong hai cách thực hiện 1 và 2 cơ bạn dạng tương đương nhau về kỹ thuật nhưngphương án nhì kém về kinh tế hơn, đính thêm đặt, thiết kế, quản lý không thuận tiệnbằng cách thực hiện một.

Xem thêm: Địa Chỉ Sửa Điện Thoại Trung Quốc Lấy Ngay Với Giá Rẻ Nhất Tại Tp Hcm

Ta ra quyết định loại cách thực hiện hai với giữ cách thực hiện một đểthiết kế chi tiết tiếp.Đại học tập bách khoa tp hà nội 11 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 vào hai giải pháp 3 cùng 4 ta thấy rõ cách thực hiện 4 phức tạp hơn các về nghệ thuật dẫn đến công tác vận hành, thêm đặt, xây dựng khó khăn, nặng nề khả thi hơn cách thực hiện 3. Do thế ta quyết định loại cách thực hiện 4 để lại cách thực hiện 3 để đo lường và thống kê tiếp . Như vậy còn lại hai phương pháp 1 với 3 có thiết kế và so sánh tiếp. CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CHỌN MÁY BIẾN ÁPI. PHƯƠNG ÁN I 1. CHỌN MÁY BIẾN ÁP a. Lựa chọn máy biến áp_B3_B4: B3_B4 là máy đổi thay áp vào sơ vật dụng nối, cỗ được chọn cùng các loại theo điều kiện SB3đm = SB4đm ≥ SFđm SFđm =62,5(MVA) buộc phải ta chọn máy biến áp loại TPDU-63/115/10,5. Tra bảng thông số kỹ thuật sau: Bảng II_1 Sđm năng lượng điện áp cuộn dây kV giá 103 một số loại UN% I0% số lượng (MVA) C T H P0 PN rúp TPDU 63 121 10,5 59 245 10,5 0,6 0,2 chất vấn quá tải. Máy phát triển thành áp troang sơ vật nối cỗ không nên kiểm tra thừa tải vày khi hỏng thứ phát tuyệt máy đổi thay áp của thì cả bộ đều bắt buộc ghỉ. Vì vậy máy đổi thay áp không biến thành quá cài đặt b. Chọn máy vươn lên là áp tự ngẫu B1_B2:  Chọn công suất định mức: Khi thông thường máy phát triển thành áp bắt buộc được hết hiệu suất thừa lớn số 1 từ thanh góp năng lượng điện áp trang bị phát. Lựa chọn B1 - B2 cùng các loại theo đk sau: 1 2 min S max S B1dm  S B 2 dm  < S Fdm  ( S dm  td ) 2 i 1 2 1 19,28 S B1dm  S B 2 dm < 2.62,5  (17,56  )>  48,9 (MVA) 2  0,5 2 Từ đó ta lựa chọn máy biến chuyển áp B1, B2 nhiều loại TADUTH -100 Bảng II_2 năng lượng điện áp tổn thất UN% giá loại Sđm cuộn dây (kW) I0% 103 (MVA) C T H phường P C-T C-H T-H rúp AT 100 230 121 11 65 260 11 31 19 0,5  khám nghiệm sự cố: Đại học bách khoa hà thành 12 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 Sự cố nguy khốn nhất vào thời gian phụ cài trung áp cực to STmax =127,91 (MVA) thời điểm 17h - 20h tương xứng với thời đặc điểm đó phụ tải các cấp điện áp khác là: SđP =17,56 (MVA) Snm = 250 (MVA) Std =19,28(MVA) SHT =76,25 (MVA) Trường đúng theo 1: lúc sự cố gắng một máy bộ phát _ máy vươn lên là áp bên trung (sự cốB3 , B4 ) trả sử hư B3. Khi máy biến đổi áp B3 kết thúc làm việc thì trở thành áp B4 cònlại, của cả B1, B2 với năng lực quá thiết lập phải đảm bảo cho STmax Điều kiện: KCqTảI .. ( SB1đm+ SB2đm ) + SbộT  SmaxT 1,4.0,5.(100+100)+57,68=197,68 (MVA) > 127,91(MVA) S 19,28 S B oˆ T  S Fdm  max td  62,5   57,68(MVA)  4 4 trong đó: SBộ T là năng suất một máy biến áp mặt trung tải phân bổ công suất lúc sự nắm như sau: Phía hạ của dòng sản phẩm biến áp từ ngẫu đang mang thiết lập như sau: 1 S 1 19,28 S B1H  S B 2 H   < 2  S Fdm  td  S dp >  <2  62,5   17,56>  48,9( MVA) 2 2 2 2 phía trung áp của máy biến áp từ ngẫu vẫn mang download như sau: STmax  S b oˆ T 127,91  57,68 S B1T  S B 2T     35,115( MVA) 2 2 phía cao áp của sản phẩm biến áp tự ngẫu sẽ mang mua như sau: S B1( C )  S B 2 ( C )  S B1( H )  S B 2 (T )  48,9  35,115  13,785( MVA) công suất thiếu về hệ thồng so với lúc thông thường là: S thieˆu  S HT  S B1( C )  76,25  2  13,785  48,86( MVA)  100(MVA) S B ( C )  S Bdm  100(MVA)Đại học tập bách khoa thủ đô 13 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 S B ( H )  S t   .S Bdm  0,5.100  50( MVA) S B (T )  S t  50 (MVA) Vậy máy phát triển thành áp không xẩy ra quá tải. Hiệu suất thiếu bé dại hơn hiệu suất dự phòng. Kết luận: máy phát triển thành áp lựa chọn đạt yêu thương cầu: Trường vừa lòng 2: khi sự cốmột máy biến áp trường đoản cú ngẫu liên lạc B1 hoặc B2, giảsử B1 sự cố, lúc ấy máy đổi mới áp B3,B4 sót lại và B2 nói cả năng lực quá tảiphải bảo đảm STmax Điều kiện: K qtB α 2 . .S B 2 dm  2 .S BéT  S Tmax 1,4.0,5.100+ 2.57,68 = 185,36 > 127,91 (MVA) (Điều kiện thoả mãn) phân bố công suất lúc sự nạm như sau: Phía hạ áp của sản phẩm biến áp tự ngẫu B2 mang cài đặt như sau: năng lực phát S td 19,28 S B 2 ( H )  2.S Fdm  2.  S dp  2.62,5  2.  17,56  97,8( MVA) 4 4 kỹ năng tải: S qt  1,4.0,5.100  70( MVA) Vậy: Phía hạ áp của sản phẩm biến áp tự ngẫu B2 chỉ sở hữu được 70(MVA) Phía trung áp của máy biến áp trường đoản cú ngẫu sẽ mang download sau: SB2(T) = STmax - 2.SbộT = 127,91 - 2.57,68 =12,55 (MVA) Phía cao áp của sản phẩm biến áp tự ngẫu B2 đã mang tải như sau: max S B 2( C )  S B 2( H )  S B 2(T )  70  12,55  57,45( MVA)Đại học bách khoa hà nội thủ đô 14 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 hiệu suất thiếu mặt cao áp so với lúc bình thường là: Sthiếu = SHT - SB2(C =76,25-57,45=18,8(MVA) Sthiếu Abé  n.P0 .T  1 PN (  S nhỏ nhắn ) 2  T (kWh) n SBdm vào đó: n :là số máy vươn lên là áp nhì cuộn dây, quản lý song tuy nhiên (n=2) T: Thời gian quản lý trong năm (T=8760 giờ) Sbộ: là công suất tải của dòng sản phẩm biến áp nối bộ bên trung (MVA) P0 ; PN: là tổn thất không tải, tổn thất ngắt mạch của dòng sản phẩm biến áp(kW) SBđm : là hiệu suất định mức của sản phẩm biến áp (MVA) Theo phương pháp trên ta có: 1 2.57,68 2 Abé  2.59.8760  .245.( )  8760(kWh) 2 63 Abộ = 4631750 (kWh) b. Máy trở nên áp từ ngẫu liên lạc Tổn thất năng lượng điện năng theo cách làm sau: 1 S S SN _H ATN  n.P0 .T  365. N  <PN _ C ( S iC ) 2  PT _ N ( S iT ) 2  PN _ H ( S ) 2 >  ti Bdm Bdm Bdm vào đó: n là số máy trở nên áp làm việc song tuy nhiên P0, PNC, PNH là tổn thất ko tải, tổn thất ngắt mạch của cuộn cao, trung, hạ áp của máy biến áp từ ngẫu SiC; SiT; SiH là năng suất qua những cuộn cao, trung, hạ của dòng sản phẩm biến ápTính: PN_C; PN_T; PN_H  là hệ số có ích của máy thay đổi áp trường đoản cú ngẫu ( = 0,5) PN_C,T = 290 (kW) ‘đã cho’ 1 260 PN _ C _ H  PN _ T _ H  .PN _ C _ H   130(kW ) 2 2  p. P   130  130  PN _ C  α  PN _ C _ T  N _ C _ H 2 N _ T _ H   0,5 260   130kW   α   0,52    p P   130  130  PN _ T  α  PN _ C _ T  N _ T _ H 2 N _ C _ H   0,5260   130kW   α   0,52    p P   130  130  PN _ H  α   PN _ C _ T  N _ C _ H 2 N _ T _ H   0,5  260   390kW   α   0,5 2   Từ cách làm trên ta tính cho một máyĐại học tập bách khoa hà thành 16 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 32,165 2  12,915 2 19,25 2 ATN  65.8760  365.<130.( )  130.( )  390( ) > 5  100 100 100 38,33 2  38,33 2 31,815 2  <130.( )  130.( )  390.( ) > 3  100 100 100 26,86 2  6,515 2 20,345 2  <130.( )  130.( )  390.( ) > 3  100 100 100 30,69 2 0,12 2 30,57 2  <130.( )  130( )  390.( ) > 3  100 100 100 69,975 2  0,12 2 31,815 2  <130.( )  130.( )  390.( ) > 3  100 100 100 38,125 2 12,55 2 50,675 2  <130.( )  130.( )  390.( ) > 3  100 100 100 33,035 2  0,12 2 32,915 2  <130.( )  130.( )  390.( ) > 2  100 100 100 32,165 2  12,915 2 19,25 2  <130.( )  130.( )  390.( ) >  2  1023047( kWh) 100 100 100  ATN  1023047( kWh) Vậy tổn thất năng lượng điện năng của nhị máy biến đổi áp từ ngẫu B1, B2 là: A2TN = 2. ATN = 2.1023047 = 2046094 (kWh) Tổn thất điện năng phương án một là: A1 = A2TN + Abộ = 2046094+4631750=6677844 (kWh) 3. CHỌN KHÁNG ĐIỆN PHÂN ĐOẠN Phụ tải điện áp máy phátĐại học bách khoa tp hà nội 17 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 Để xác minh dòng cưỡng dâm qua chống phân đoạn ta xét những trường thích hợp sau: lúc bình thường: cái qua phòng phân đoạn bởi không : Ibtk = 0 (A) khi sự chũm máy vạc một: (F1) năng suất qua máy biến chuyển áp B1, B2 là: max 1 S td max 1 19,28 18 S quaB1  S quaB 2  .( S Fdm - - S dm )  .(62,5 - - )  17,864( MVA) 2 4 2 4 0,82 công suất qua phòng K là: S quaK  S quaB1  S pdt 3.1,5 S quaK  17,864   23,35( MVA) 0,82 phường P vào đó: S pdt  pdl  pdl cos m 0,82 lúc sự cầm máy đổi thay áp B2, công suất qua máy phát triển thành áp B1 là: S max S quaK  1,4. .S B1dm  S pd 1  td  S Fdm 4 3 3.1,5  3. S quaK  1,4.0,5.100  2  19,28  62,5  23,3( MVA) 0,82 4 dòng điện cưỡng bức lớn số 1 qua chống là: max S quaK 23.5 I cbK    1,3( KA) U 3 10,5 3 Từ đó ta chọn các loại PbA-10-1500-10:Đại học bách khoa thủ đô hà nội 18 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 gồm IdmK = 1500 (A); XK% = 10% 4. TÍNH TOÁN DÒNG ĐIỆN CƯỠNG BỨC a. Phía hạ áp 10kV:  loại điện chống bức của dòng sản phẩm phát S 62,5 I Cb  1,05.I pdm  1,05. Dm  1,05.  3,608(kA) UF 3 10,5 3  cái cướng bức mạch hạ áp máy thay đổi áp trường đoản cú ngẫu  .K qt .S dmB1( B 2 ) 0,5.1,4.100 I Cb    3,849( kA) UF 3 10,5. 3  dòng điện cưỡng dâm mạch kháng phân đoạn là ICb = 1,3 (kA) b. Phía trung 110 kV:  dòng điện hiếp dâm của thanh góp năng lượng điện áp trung Về phía phụ cài trung áp: căn cứ vào đưa thiết sinh sống phụ sở hữu cấp năng lượng điện áp trung ta gồm dòng điện lớn nhất một con đường dây kép: p. 75 cos  0,86 I cb  2.I bt    0,438( KA) U 3 115 3  Về phía máy biến đổi áp nội bộ: S 62,5 I Cb  1,05. Fdm  1,05.  0,344(kA) 115 3 115 3  Phía trung áp máy đổi mới áp từ bỏ ngẫu: Theo tác dụng tính toán sống mục máy biến đổi áp trường đoản cú ngẫu (chương II_I_2 ) và phân bổ công suất sinh hoạt bảng II_3 ta có: khi bình thường: SB1(T) = SB2(T) = 13,95MVA lúc sự núm 1: SB1(T) = SB2(T) = 35,115MVA lúc sự thế 2: SB2(T) = 12,55MVA max S 35,115  I max  cb   0,184(kA) 115 3 115 3  Kết luận: cái điện cưỡng bữc lớn số 1 bên trung là: I max  0,438( kA ) cb  Phía cao 220kV mẫu điện cưỡng bách 220kV Về phía hệ thống: S max 76,66 I cb  HT   0,192( kA) U 3 230 3 Phía cao áp máy biến hóa áp từ ngẫu Theo hiệu quả đã tính sinh hoạt mục chọn máy phát triển thành áp trường đoản cú ngẫu (I-1-b); mục phân bố công suất ở bảng II-3 ta có:Đại học tập bách khoa thành phố hà nội 19 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37 khi bình thường: S B1C   S B 2 C   38,33MVA max max khi sự vắt 1 : S B1( T )  S B 2 (T )  13,785 (MVA) khi sự cụ 2 : S B 2 T   57,45MVA  max S Cb max 57,45 I    0,144( kA) 230 3 230 3 Kết luận: mẫu điện chống bức lớn nhất bên cao áp là: ImaxCb = 0,192 (kA)II. PHƯƠNG ÁN III: 1. CHỌN MÁY BIẾN ÁP: lựa chọn giống phương án một ta cũng lựa chọn máy biến đổi áp các loại TPDU- 63/115/10,5 Bảng II_4:1 nhiều loại Sđm Điện áp cuộn dây (kA) UN I0 Số giá (MVA) C T H P0 PN % % Lượng 103 rúp TPDU 63 121 10,5 59 245 10,5 0,6 0,1 2. CHỌN MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU B1, B2: a. Chọn công suất định mức: Khi bình thường máy biến áp yêu cầu được hết hiệu suất thừa lớn nhất từ thanh góp năng lượng điện áp thiết bị phát: lựa chọn B1, B2 cùng theo điều kiện sau: 1 1 3 min S max S B1dm  S B 2 dm  Sthõa  < S Pdm  ( S dm  3 td > 2 2 i1 4 1 19,28 S B1dm  S B 2 dm  <3  62,5  17,56  3  >  155,48( MVA) 2.0,5 4 Từ kia ta lựa chọn máy trở nên áp từ bỏ ngẫu B1, B2 một số loại ATDUTH-1 Bảng II_5: Sđm Điện áp cuộn Tổn thất Số UN % I loại MB dây(kV) (kW) Lượn % A C T H P0 PN-C- C - T C - H T - H g ATDUTH 200 230 121 13,8 125 360 11 32 trăng tròn 0,39 02 b. Kiểm soát sự cố: Sự nguy hiểm nhất vào lúc phụ cài trung áp cực lớn SmaxT = 127,91(MVA) từ 17 - 20h tương xứng với thời đặc điểm đó phụ tải các cấp điện áp không giống là Sdm = 17,56 (MVA) Snm = 250 (MVA) Std = 19,28(MVA) SHT = 176,25 (MVA)  Trường hợp I: Đại học tập bách khoa thủ đô 20 çỗChiÕế Th¾ắg HT§Đk37