Tư Đồ Thác, thân thể nai lưng trụi, vói tay lôi ra một tấm bỏ ra phiếu trong túi, tùy tiện cần sử dụng bút, viết lên mấy bé số, tiếp đến dùng rất là ném về phía trước, châm biếm nói: "Đây là năm trăm vạn, mặc dù rằng thân thể của cô ý không trân quý với số chi phí này, tuy vậy tôi cũng ko thèm nhằm ý, bởi vì hiện tại thứ mà lại tôi có tương đối nhiều nhất đó là tiền."

Nhìn thấy tờ đưa ra phiếu mang theo sỉ nhục này hạ cánh dưới chân mình, trên mặt Âu Dương Điệp với theo phẫn nộ, góc nhìn phun ra lửa giận, đôi tay trắng như phấn gắt gao siết chặt lại, cả người run rẩy do tức giận, hắn lại một lần tiếp nữa dùng tiền để nhục nhã nàng, hắn xem nữ là hạng fan gì chứ? là kẻ bán mình vì chưng tiền sao?

"Tư Đồ Thác, anh hoàn toàn có thể xem thường xuyên tôi, nhục nhã tôi, dẫu vậy mà tôi không hẳn muốn tiền của anh, cho dù là ra đi tôi cũng ko cần, tôi không có gì cả nhưng buổi tối thiểu tôi vẫn còn tồn tại lòng trường đoản cú trọng thuộc tôn nghiêm của mình." đàn bà lớn tiếng rống giận, nhặt tấm đưa ra phiếu lên, xé nát nó tiếp nối quẳng vào khía cạnh hắn.


- Choose -Yêu Thêm Lần Nữa- Yêu thêm nữa - Chương 01- Yêu thêm nữa - Chương 02- Yêu thêm nữa - Chương 03- Yêu thêm lần nữa - Chương 04- Yêu thêm lần nữa - Chương 05- Yêu thêm nữa - Chương 06- Yêu thêm nữa - Chương 07- Yêu thêm nữa - Chương 08- Yêu thêm lần nữa - Chương 09- Yêu thêm nữa - Chương 10- Yêu thêm lần nữa - Chương 11- Yêu thêm lần nữa - Chương 12- Yêu thêm nữa - Chương 13- Yêu thêm nữa - Chương 14- Yêu thêm nữa - Chương 15- Yêu thêm lần nữa - Chương 16- Yêu thêm lần nữa - Chương 17- Yêu thêm lần nữa - Chương 18- Yêu thêm lần nữa - Chương 19- Yêu thêm lần nữa - Chương 20- Yêu thêm nữa - Chương 21- Yêu thêm nữa - Chương 22- Yêu thêm lần nữa - Chương 23- Yêu thêm lần nữa - Chương 24- Yêu thêm lần nữa - Chương 25- Yêu thêm lần nữa - Chương 26- Yêu thêm lần nữa - Chương 27- Yêu thêm lần nữa - Chương 28- Yêu thêm lần nữa - Chương 29- Yêu thêm lần nữa - Chương 30- Yêu thêm nữa - Chương 31- Yêu thêm lần nữa - Chương 32- Yêu thêm nữa - Chương 33- Yêu thêm nữa - Chương 34- Yêu thêm lần nữa - Chương 35- Yêu thêm lần nữa - Chương 36- Yêu thêm nữa - Chương 37- Yêu thêm lần nữa - Chương 38- Yêu thêm lần nữa - Chương 39- Yêu thêm nữa - Chương 40- Yêu thêm lần nữa - Chương 41- Yêu thêm nữa - Chương 42- Yêu thêm lần nữa - Chương 43- Yêu thêm nữa - Chương 44- Yêu thêm nữa - Chương 45- Yêu thêm nữa - Chương 46- Yêu thêm lần nữa - Chương 47- Yêu thêm nữa - Chương 48- Yêu thêm nữa - Chương 49- Yêu thêm nữa - Chương 50- Yêu thêm lần nữa - Chương 51- Yêu thêm nữa - Chương 52- Yêu thêm nữa - Chương 53- Yêu thêm nữa - Chương 54- Yêu thêm lần nữa - Chương 55- Yêu thêm nữa - Chương 56- Yêu thêm nữa - Chương 57- Yêu thêm lần nữa - Chương 58- Yêu thêm nữa - Chương 59- Yêu thêm lần nữa - Chương 60- Yêu thêm lần nữa - Chương 61- Yêu thêm nữa - Chương 62- Yêu thêm nữa - Chương 63- Yêu thêm lần nữa - Chương 64- Yêu thêm lần nữa - Chương 65- Yêu thêm nữa - Chương 66- Yêu thêm nữa - Chương 67- Yêu thêm nữa - Chương 68- Yêu thêm lần nữa - Chương 69- Yêu thêm lần nữa - Chương 70- Yêu thêm nữa - Chương 71- Yêu thêm lần nữa - Chương 72- Yêu thêm nữa - Chương 73- Yêu thêm nữa - Chương 74- Yêu thêm nữa - Chương 75- Yêu thêm lần nữa - Chương 76- Yêu thêm lần nữa - Chương 77- Yêu thêm nữa - Chương 78- Yêu thêm lần nữa - Chương 79- Yêu thêm nữa - Chương 80- Yêu thêm lần nữa - Chương 81- Yêu thêm lần nữa - Chương 82- Yêu thêm lần nữa - Chương 83- Yêu thêm nữa - Chương 84- Yêu thêm nữa - Chương 85- Yêu thêm nữa - Chương 86- Yêu thêm nữa - Chương 87- Yêu thêm lần nữa - Chương 88- Yêu thêm lần nữa - Chương 89- Yêu thêm nữa - Chương 90- Yêu thêm nữa - Chương 91- Yêu thêm lần nữa - Chương 92- Yêu thêm lần nữa - Chương 93- Yêu thêm nữa - Chương 94- Yêu thêm nữa - Chương 95- Yêu thêm lần nữa - Chương 96- Yêu thêm nữa - Chương 97- Yêu thêm lần nữa - Chương 98- Yêu thêm nữa - Chương 99- Yêu thêm lần nữa - Phần 2-- Yêu thêm nữa - Chương 100-- Yêu thêm lần nữa - Chương 101-- Yêu thêm lần nữa - Chương 102-- Yêu thêm nữa - Chương 103-- Yêu thêm nữa - Chương 104-- Yêu thêm nữa - Chương 105-- Yêu thêm nữa - Chương 106-- Yêu thêm nữa - Chương 107-- Yêu thêm lần nữa - Chương 108-- Yêu thêm nữa - Chương 109-- Yêu thêm lần nữa - Chương 110-- Yêu thêm lần nữa - Chương 111-- Yêu thêm lần nữa - Chương 112-- Yêu thêm nữa - Chương 113-- Yêu thêm lần nữa - Chương 114-- Yêu thêm nữa - Chương 115-- Yêu thêm lần nữa - Chương 116-- Yêu thêm lần nữa - Chương 117-- Yêu thêm nữa - Chương 118-- Yêu thêm nữa - Chương 119-- Yêu thêm lần nữa - Chương 120-- Yêu thêm lần nữa - Chương 121-- Yêu thêm nữa - Chương 122-- Yêu thêm nữa - Chương 123-- Yêu thêm nữa - Chương 124-- Yêu thêm nữa - Chương 125-- Yêu thêm lần nữa - Chương 126-- Yêu thêm nữa - Chương 127-- Yêu thêm nữa - Chương 128-- Yêu thêm nữa - Chương 129-- Yêu thêm nữa - Chương 130-- Yêu thêm nữa - Chương 131-- Yêu thêm nữa - Chương 132-- Yêu thêm nữa - Chương 133-- Yêu thêm lần nữa - Chương 134-- Yêu thêm lần nữa - Chương 135-- Yêu thêm nữa - Chương 136-- Yêu thêm nữa - Chương 137-- Yêu thêm nữa - Chương 138-- Yêu thêm lần nữa - Chương 139-- Yêu thêm nữa - Chương 140-- Yêu thêm lần nữa - Chương 141-- Yêu thêm nữa - Chương 142-- Yêu thêm lần nữa - Chương 143-- Yêu thêm nữa - Chương 144-- Yêu thêm lần nữa - Chương 145-- Yêu thêm nữa - Chương 146-- Yêu thêm lần nữa - Chương 147-- Yêu thêm nữa - Chương 148-- Yêu thêm lần nữa - Chương 149-- Yêu thêm lần nữa - Chương 150-- Yêu thêm lần nữa - Chương 151-- Yêu thêm lần nữa - Chương 152-- Yêu thêm nữa - Chương 153-- Yêu thêm lần nữa - Chương 154-- Yêu thêm nữa - Chương 155-- Yêu thêm lần nữa - Chương 156-- Yêu thêm lần nữa - Chương 157-- Yêu thêm lần nữa - Chương 158-- Yêu thêm nữa - Chương 159-- Yêu thêm lần nữa - Chương 160-- Yêu thêm lần nữa - Chương 161-- Yêu thêm nữa - Chương 162-- Yêu thêm lần nữa - Chương 170-- Yêu thêm lần nữa - Chương 177-- Yêu thêm nữa - Chương 178-- Yêu thêm nữa - Chương 179-- Yêu thêm nữa - Chương 180-- Yêu thêm nữa - Chương 181-- Yêu thêm lần nữa - Chương 182-- Yêu thêm nữa - Chương 183-- Yêu thêm lần nữa - Chương 184-- Yêu thêm lần nữa - Chương 185-- Yêu thêm lần nữa - Chương 186-- Yêu thêm nữa - Chương 187-- Yêu thêm lần nữa - Chương 188-- Yêu thêm nữa - Chương 189-- Yêu thêm lần nữa - Chương 190-- Yêu thêm nữa - Chương 191-- Yêu thêm lần nữa - Chương 192-- Yêu thêm lần nữa - Chương 193-- Yêu thêm lần nữa - Chương 194-- Yêu thêm lần nữa - Chương 195-- Yêu thêm nữa - Chương 196-- Yêu thêm nữa - Chương 197-- Yêu thêm nữa - Chương 198-- Yêu thêm nữa - Chương 199- Yêu thêm lần nữa - Phần 3-- Yêu thêm nữa - Chương 200-- Yêu thêm lần nữa - Chương 201-- Yêu thêm lần nữa - Chương 202-- Yêu thêm nữa - Chương 203-- Yêu thêm lần nữa - Chương 204-- Yêu thêm lần nữa - Chương 205-- Yêu thêm nữa - Chương 206-- Yêu thêm lần nữa - Chương 207-- Yêu thêm nữa - Chương 208-- Yêu thêm nữa - Chương 209-- Yêu thêm nữa - Chương 210-- Yêu thêm lần nữa - Chương 211-- Yêu thêm nữa - Chương 212-- Yêu thêm lần nữa - Chương 213-- Yêu thêm lần nữa - Chương 214-- Yêu thêm nữa - Chương 215-- Yêu thêm lần nữa - Chương 216-- Yêu thêm lần nữa - Chương 217-- Yêu thêm lần nữa - Chương 218-- Yêu thêm nữa - Chương 219-- Yêu thêm lần nữa - Chương 220-- Yêu thêm nữa - Chương 221-- Yêu thêm nữa - Chương 222-- Yêu thêm nữa - Chương 223-- Yêu thêm nữa - Chương 224-- Yêu thêm lần nữa - Chương 225-- Yêu thêm lần nữa - Chương 226-- Yêu thêm lần nữa - Chương 227-- Yêu thêm lần nữa - Chương 228-- Yêu thêm nữa - Chương 229-- Yêu thêm lần nữa - Chương 230-- Yêu thêm lần nữa - Chương 231-- Yêu thêm lần nữa - Chương 232-- Yêu thêm lần nữa - Chương 233-- Yêu thêm lần nữa - Chương 234-- Yêu thêm lần nữa - Chương 235-- Yêu thêm lần nữa - Chương 236-- Yêu thêm lần nữa - Chương 237-- Yêu thêm lần nữa - Chương 238-- Yêu thêm lần nữa - Chương 239-- Yêu thêm nữa - Chương 240-- Yêu thêm lần nữa - Chương 241-- Yêu thêm nữa - Chương 242-- Yêu thêm lần nữa - Chương 243-- Yêu thêm lần nữa - Chương 244-- Yêu thêm nữa - Chương 245-- Yêu thêm lần nữa - Chương 246-- Yêu thêm nữa - Chương 247-- Yêu thêm nữa - Chương 248-- Yêu thêm lần nữa - Chương 249-- Yêu thêm nữa - Chương 250-- Yêu thêm lần nữa - Chương 251-- Yêu thêm lần nữa - Chương 252-- Yêu thêm nữa - Chương 253-- Yêu thêm nữa - Chương 254-- Yêu thêm lần nữa - Chương 255-- Yêu thêm nữa - Chương 256-- Yêu thêm lần nữa - Chương 257-- Yêu thêm nữa - Chương 258-- Yêu thêm nữa - Chương 259-- Yêu thêm nữa - Chương 260-- Yêu thêm nữa - Chương 261-- Yêu thêm nữa - Chương 262-- Yêu thêm nữa - Chương 263-- Yêu thêm lần nữa - Chương 264-- Yêu thêm lần nữa - Chương 265-- Yêu thêm nữa - Chương 266-- Yêu thêm lần nữa - Chương 267-- Yêu thêm nữa - Chương 268-- Yêu thêm lần nữa - Chương 269-- Yêu thêm lần nữa - Chương 270-- Yêu thêm lần nữa - Chương 271-- Yêu thêm lần nữa - Chương 272-- Yêu thêm nữa - Chương 273-- Yêu thêm nữa - Chương 274-- Yêu thêm nữa - Chương 275-- Yêu thêm nữa - Chương 276-- Yêu thêm lần nữa - Chương 277-- Yêu thêm nữa - Chương 278-- Yêu thêm nữa - Chương 279-- Yêu thêm lần nữa - Chương 280-- Yêu thêm lần nữa - Chương 281-- Yêu thêm lần nữa - Chương 282-- Yêu thêm nữa - Chương 283-- Yêu thêm lần nữa - Chương 284-- Yêu thêm nữa - Chương 285-- Yêu thêm nữa - Chương 286-- Yêu thêm nữa - Chương 287-- Yêu thêm lần nữa - Chương 288-- Yêu thêm lần nữa - Chương 289-- Yêu thêm lần nữa - Chương 290-- Yêu thêm nữa - Chương 291-- Yêu thêm nữa - Chương 292-- Yêu thêm nữa - Chương 293-- Yêu thêm nữa - Chương 294-- Yêu thêm lần nữa - Chương 295-- Yêu thêm nữa - Chương 296-- Yêu thêm lần nữa - Chương 297-- Yêu thêm nữa - Chương 298-- Yêu thêm lần nữa - Chương 299- Yêu thêm lần nữa - Phần 4-- Yêu thêm nữa - Chương 300-- Yêu thêm nữa - Chương 301-- Yêu thêm lần nữa - Chương 302-- Yêu thêm nữa - Chương 303-- Yêu thêm nữa - Chương 304-- Yêu thêm nữa - Chương 305-- Yêu thêm nữa - Chương 306-- Yêu thêm lần nữa - Chương 307-- Yêu thêm nữa - Chương 308-- Yêu thêm nữa - Chương 309-- Yêu thêm lần nữa - Chương 310-- Yêu thêm lần nữa - Chương 311-- Yêu thêm lần nữa - Chương 312-- Yêu thêm nữa - Chương 313-- Yêu thêm lần nữa - Chương 314-- Yêu thêm lần nữa - Chương 315-- Yêu thêm nữa - Chương 316-- Yêu thêm nữa - Chương 317-- Yêu thêm lần nữa - Chương 318