*

...loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất bia


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ(Số:.... /HĐCGCN)

Hôm nay, ngày…... Tháng …..... Năm ……. Trên …………………………………….. Shop chúng tôi gồm: mặt chuyển giao: (bên A)

- tên doanh nghiệp: ………………………..………………………..………………………..…………..- Trụ sở chính: ………………………..………………………..………………………..…………………- Điện thoại: ………………………..………………………..……………………………………………..

- Mã số thuế: ………………………..………………………..……………………………………………- tài khoản số: ………………………..………………………..………………………………………….- Đại diện là: ………………………..………………………..………………………..…………………..

- Chức vụ: ………………………..………………………..………………………………………………- Theo giấy uỷ quyền số (nếu có): ………………………..………………………..…………………..

Bên nhận gửi giao: (bên B)

- tên doanh nghiệp: ………………………..………………………..…………………………………..- Trụ sở chính: ………………………..………………………..…………………………………………- Điện thoại: ………………………..………………………..…………………………………………….

- Mã số thuế: ………………………..………………………..………………………..………………….- thông tin tài khoản số: ………………………..………………………..………………………..………………..- Đại diện là: ………………………..………………………..…………………………………………….

- Chức vụ: ………………………..………………………..………………………..……………………..- Theo giấy uỷ quyền số (nếu có): ………………………..……………………………………………..

Hai bên khẳng định các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng chuyển giao (1)

- tên (sáng chế, phương án hữu ích, nhãn hiệu hàng hoá, tuyệt kỹ công nghệ):

- Đặc điểm công nghệ:

- kết quả áp dụng công nghệ:

- Căn cứ chuyển nhượng bàn giao (số văn bằng bảo hộ nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: chất lượng, câu chữ công nghệ

- công nghệ đạt tiêu chuẩn gì?

- mô tả nội dung và hào kiệt của công nghệ:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Phạm vi cùng thời hạn chuyển giao

- Phạm vi: Độc quyền hay không độc quyền? áp dụng trong khu vực nào?

- Thời hạn gửi giao: Do hai bên thoả thuận tương xứng với thời hạn mà đối tượng người sử dụng chuyển giao được bảo lãnh (nếu có).

Điều 4: cách thức chuyển giao công nghệ (2)

Điều 5: Địa điểm và tiến trình chuyển giao

1. Địa điểm:

……………………………………………………………………………………………………………….2. Tiến độ:

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 6: Thời hạn bảo hành công nghệ

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 7: Giá chuyển giao công nghệ và cách làm thanh toán

- Giá đưa giao: …………………………………………………………………………………………- cách làm thanh toán: ……………………………………………………………………………….

Điều 8: Phạm vi, cường độ giữ kín của các bên

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 9: nhiệm vụ bảo hộ technology của bên giao và bên nhận bàn giao

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 10: Nghiệm thu kết quả chuyển giao công nghệ

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 11: cải tiến công nghệ chuyển nhượng bàn giao của bên nhận đưa giao

Mọi đổi mới của bên nhận chuyển giao đối với technology chuyển giao nằm trong quyền tải của mặt nhận chuyển giao.

Điều 12: cam đoan của bên chuyển gíao về đào tạo và giảng dạy nhân lực mang lại thực hiện technology chuyển giao

- Số lượng: ………………………………………………………………………………………………….- Thời gian: ………………………………………………………………………………………………….- ngân sách đào tạo: …………………………………………………………………………………………...

Điều 13: Quyền cùng nghĩa vụ của những bên

1. Bên chuyển giao

- khẳng định là chủ cài đặt hợp pháp của công nghệ chuyển giao và việc chuyển giao technology sẽ không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của bất kỳ bên đồ vật 3 làm sao khác. Bên chuyển giao có trách nhiệm, với ngân sách của mình, xử lý mọi tranh chấp phân phát sinh từ những việc chuyển giao technology theo vừa lòng đồng này.

- Có nhiệm vụ hợp tác nghiêm ngặt và giúp sức bên nhận bàn giao chống lại phần lớn sự xâm phạm quyền cài đặt từ bất kỳ bên thiết bị 3 nào khác.

- Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

- Nộp thuế bàn giao công nghệ.

- gồm quyền/không được chuyển giao technology trên cho bên thứ 3 trong phạm vi lãnh thổ nguyên tắc trong hòa hợp đồng này.

2. Mặt nhận chuyển giao

- cam đoan chất số lượng hàng hóa sản xuất theo technology nhận ủy quyền không phải chăng hơn chất lượng sản phẩm bởi bên bàn giao sản xuất. Phương pháp đánh giá chất lượng do 2 bên thoả thuận.

- Trả tiền bàn giao theo đúng theo đồng.

- ko được phép/được phép chuyển nhượng bàn giao lại cho mặt thứ 3 technology trên.

- chú giải xuất xứ technology chuyển giao trên sản phẩm.

- Đăng ký hợp đồng (nếu bao gồm thoả thuận).

Điều 14: Sửa đổi, đình chỉ hoặc huỷ quăng quật hợp đồng

Hợp đồng rất có thể bị sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu bởi văn bạn dạng của một trong số bên cùng được thay mặt đại diện hợp pháp của những bên ký kết kết bằng văn bản. Các quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời khắc được sửa đổi.

Hợp đồng bị hoàn thành trong những trường hòa hợp sau đây:

- không còn thời hạn ghi trong thích hợp đồng.

- Quyền cài đặt công nghiệp bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ.

- vừa lòng đồng không tiến hành được do vì sao bất khả phòng như: thiên tai, bến bãi công, biểu tình, nổi loạn, cuộc chiến tranh và các sự khiếu nại tương tự.

Điều 15: nhiệm vụ do phạm luật hợp đồng (3)

Bên nào phạm luật hợp đồng buộc phải chịu phạt đúng theo đồng và đền bù cho bên kia toàn thể thiệt sợ hãi theo khí cụ của...

Điều 16: Luật kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng

Hợp đồng này được kiểm soát và điều chỉnh bởi công cụ của nước...

Điều 17: Trọng tài

Mọi tranh chấp tạo nên từ thích hợp đồng này nên được giải quyết trước hết thông qua thương lượng, hoà giải. Vào trường đúng theo không giải quyết được thì các bên bao gồm quyền kiện cho trọng tài thế giới tại...

Điều 18: Điều khoản thi hành(4)

Hợp đồng được desgin trên cơ sở đồng đẳng và tự nguyện. Nhị bên cam kết thực hiện tại đúng và đầy đủ các luật pháp trong đúng theo đồng này.

Hợp đồng được lập thành… (bản) bằng tiếng Anh... (bản) bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Mỗi mặt giữ... (bản) để thi hành.

mặt A mặt B

Ghi chú:

(1) ngôi trường hợp technology là đối tượng người tiêu dùng được bảo lãnh quyền download công nghiệp thì việc bàn giao quyền sở hữu technology phải được thực hiện cùng cùng với việc chuyển giao quyền cài công nghiệp theo phương tiện của lao lý về mua trí tuệ

(2) có thể là:

- chuyển giao tài liệu về công nghệ.

- Đào làm cho bên nhận technology nắm vững vàng và thống trị công nghệ theo thời hạn nguyên lý trong hòa hợp đồng bàn giao công nghệ.

- Cử chuyên viên tư vấn kỹ thuật cho mặt nhận technology đưa công nghệ vào chế tạo với unique công nghệ và unique sản phẩm đạt những chỉ tiêu và quy trình quy định trong hợp đồng bàn giao công nghệ.

- Phương thức chuyển nhượng bàn giao khác do những bên thỏa thuận.

(3) Xử lý vi phạm luật hợp đồng chuyển giao công nghệ

- Chế tài áp dụng so với tổ chức, cá nhân vi phạm thích hợp đồng gửi giao technology bao gồm:

+ phát vi phạm;

+ bồi hoàn thiệt hại;

+ Buộc thực hiện đúng phù hợp đồng;

+ Tạm ngừng thực hiện phù hợp đồng;

+ Đình chỉ triển khai hợp đồng;

+ Hủy bỏ hợp đồng;

+ giải pháp khác do những bên thỏa thuận hợp tác không trái với chế độ cơ bản của lao lý Việt Nam, tập quán thương mại quốc tế, điều ước thế giới mà cùng hòa xã hội nhà nghĩa việt nam là thành viên.

- ngôi trường hợp vi phạm không cơ phiên bản hợp đồng gửi giao công nghệ thì ko được áp dụng chế tài tạm kết thúc thực hiện vừa lòng đồng, đình chỉ triển khai hợp đồng hoặc hủy vứt hợp đồng, trừ ngôi trường hợp những bên có thỏa thuận khác.

- những bên rất có thể thoả thuận giảm bớt mức độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại so với việc vi phạm hợp đồng chuyển nhượng bàn giao công nghệ, trừ trường hợp luật pháp có luật pháp khác.

Việc vận dụng chế tài phương pháp tại khoản 1 Điều này được triển khai theo điều khoản của pháp luật.

(4) hòa hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục technology hạn chế chuyển giao chỉ tất cả hiệu lực sau khi được cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền cấp thủ tục phép bàn giao công nghệ.