Tôi xa hà nội thủ đô năm lên mười tám lúc vừa biết yêu bao nhiêu mộng đẹp mắt yêu đương thành sương tan theo mây chiều hà thành ơi! như thế nào biết ra sao bây chừ Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa Tôi xa tp. Hà nội năm em mười sáu xuân tròn say mê Đôi tay ngà ngọc dương gian, mối tình em đong thật đầy bạn lòng ơi! ngày xưa tôi có cây bầy quen sinh sống ca vui bên người vợ Nay khóc tơ duyên lìa tan bây giờ biết ngày nào chạm chán nhau Biết kiếm tìm về ở chỗ nào ân ái trao thanh nữ mấy câu Thăng Long ơi! Năm mon vẫn trôi thân giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi hồ hoàn kiếm xưa vẫn chưa phai mờ bây giờ Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui tuy nhiên riêng một người tâm tư nguyện vọng sầu vắng vẻ đi trong bùi ngùi sài gòn ơi! Mộng cùng với tay cao hơn nữa trời Tôi hái hoa tiên mang lại đời để ước mơ bắt buộc đẹp song

Bạn đang xem: Nỗi lòng người đi


Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chọn Lọc 100 Hình Ảnh Con Trai Buồn, Cô Đơn Một Mình Đẹp Nhất

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.