Giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập, củng vắt kiến thức cũng như nắm vững giải pháp ra đề, các dạng toán trong hội thi giải Toán qua mạng năm học năm ngoái - 2016, devfest.vn giữ hộ tới các em Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm năm ngoái - 2016.

Bạn đang xem: Luyện thi violympic lớp 2

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 13 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm 2015 - 2016

Bài 1: Cóc tiến thưởng tài ba

Câu 1.1: Tính 21dm : 3 = ...........

a. 70dm b. 7dm c. 7cm d. 6dm

Câu 1.2: Phép tính gồm thương ngay số chia là:

a. 4 : 2 b. 6 : 2 c. 12 : 2 d. 2 : 2


Câu 1.3: Phép tính tất cả thương lớn số 1 là:

a. 21 : 3 b. 18 : 3 c. Trăng tròn : 2 d. 18 : 2

Câu 1.4: Tính: 2dm : 2 = ..............

a. 1dm b. 1cm c. 4dm d. 2dm

Câu 1.5: Tính: 24 : 3 + 92 = ............

a. 90 b. 89 c. 80 d. 100

Câu 1.6: Đầu năm học tập Dũng gồm 14 quyển vở, Dũng đã cần sử dụng hết một phần hai số vở đó. Hỏi Dũng còn từng nào quyển vở?

a. 7 quyển b. 10 quyển c. 8 quyển d. 9 quyển

Câu 1.7: Tính: 15cm : 3 x 10 = ..........

a. 5cm b. 50 c. 50cm d. 10cm


Câu 1.8: Tính: 5 x 6 : 3 = ..............

a. 10 b. 3 c. 33 d. 30

Câu 1.9: Nga bao gồm 8 trái bóng có xanh, hồng, tím. Biết số láng hồng nhiều hơn nữa số láng tím 5 quả. Hỏi Nga có mấy trái bóng xanh?

a. 3 trái b. 2 trái c. 1 quả d. 4 quả

Câu 1.10: gửi tổng: b + b + b + b thành tích gồm 2 quá số ta được:

a. B x 4 b. B x 5 c. B x b d. B x 7

Bài 2: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 2.1: Tính: 3 x 7 - 6 = ............

Câu 2.2: Cho: ....... - 26 = 100 - 73.

Câu 2.3: Tích của 2 số là số bé bỏng nhất tất cả 2 chữ số mà lại thương 2 chữ số của nó bởi 5, quá số đầu tiên là 3. Vậy quá số thứ hai là .........

Xem thêm: Ip 7 Khi Nào Ra Mắt Năm Nào? Có Tính Năng Gì Nổi Bật? Liệu Có Còn Đáng Mua

Câu 2.4: cho dãy số: 90; 86; 82; 78; ......... Số sản phẩm công nghệ 7 của dãy số đã mang lại là: ..........

Câu 2.5: cho dãy số: 1; 2; 3; 6; 11; 20; 37; ...... Số thứ 8 của dãy số đã cho rằng ...........

Bài 3: Hãy điền số tương thích vào địa điểm chấm

(Chú ý: ví như đáp số là số thập phân thì đề xuất viết là số thập phân gọn nhất và sử dụng dấu (,) trong bàn phím để lưu lại phẩy trong số thập phân)


Câu 3.1: quý giá của thỏa mãn 2 x = 3 x 4 là ..............

Câu 3.2: mang đến 2 x...= 24 : 3. Số tương thích điền vào chỗ chấm là:

Câu 3.3: Tính: 30cm : 3 + 79dm = .......... Dm.

Câu 3.4: Cho: 27 : 3 > ...... X 2 > 14 : 2.

Câu 3.5: search số nhỏ bé nhất bao gồm hai chữ số nhưng tích nhì chữ số của nó bởi 18.

Câu 3.6: tìm số lớn nhất có nhị chữ số cơ mà tích nhị chữ số của nó bởi 24.

Câu 3.7: trường đoản cú số 23 đến số 67 gồm ........... Số tròn chục.

Câu 3.8: Số tự nhiên có thể thay vào vị trí của giống ý cho: 18 + 9 > y + y + y > 100 - 79 là:

Câu 3.9: Số trường đoản cú nhiên có thể thay vào địa điểm của giống ý cho: 61 - 29 share bởi:

*
Tuyết Mai
tải về