Giáo dục Hán ngữ quốc tế; ngữ điệu Trung Quốc; ngữ điệu và văn học Trung Quốc; ngôn ngữ học và ngữ điệu học vận dụng (Hán ngữ)

Thạc sĩ trở lên

03

https://www.dthu.edu.vn/nView.aspx?id=1203

2

Giảng viên

Hán Nôm

Thạc sĩ trở lên

01

3

Giảng viên

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tin học

Thạc sĩ trở lên

02

4

Giảng viên

Địa lý học (Địa lý tài chính - làng mạc hội)

Thạc sĩ trở lên

01

5

Giảng viên

Tâm lý học

Thạc sĩ trở lên

01

6

Giảng viên

Luật học; phép tắc kinh tế; phép tắc hiến pháp và phương pháp hành chính; vẻ ngoài quốc tế

Thạc sĩ trở lên

01

7

Giảng viên

Kinh tế thiết yếu trị

Thạc sĩ trở lên

01

8

Giảng viên

Lý luận và cách thức dạy học bộ môn định kỳ sử

Thạc sĩ trở lên

01

9

Giảng viên

Kế toán; kinh doanh quốc tế; quản trị tởm doanh

Đại học tập loại giỏi trở lên

03

10

Giảng viên

Tài chính ngân hàng

Đại học loại xuất sắc trở lên

01

11

Giảng viên

Tiếng Anh

Đại học tập trở lên

01

12

Giảng viên

Vật lý triết lý và đồ gia dụng lý toán

Thạc sĩ trở lên

01

13

Chuyên viên

Ngôn ngữ Trung Quốc; SP giờ Anh, ngôn từ Anh

Đại học trở lên

01

14

Chuyên viên

Sư phạm đồ gia dụng lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học

Đại học tập trở lên

01

15

Chuyên viên

Vật lý

Đại học loại khá trở lên

01

16

Chuyên viên

Sinh học

Đại học loại khá trở lên

01

17

Chuyên viên

Kế toán; Kiểm toán; Tài chủ yếu ngân hàng

Đại học trở lên

02

18

Chuyên viên

Báo chí với truyền thông; Marketing; thiết kế đồ họa; Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm Mỹ thuật; giáo dục Tiểu học; Sư phạm Ngữ văn

Đại học trở lên

02

19

Chuyên viên

Luật học; mức sử dụng kinh tế; dụng cụ hiến pháp và giải pháp hành chính

Đại học trở lên

01

20

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Đại học tập trở lên

01

21

Chuyên viên

Điện dân dụng

Đại học tập trở lên

01

22

Chuyên viên

Lưu trữ học/Quản trị văn phòng

Đại học trở lên

01

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

Người đk dự tuyển nộp Phiếu đk dự tuyển chọn theo chủng loại (tải mẫu mã Phiếu đăng ký dự tuyển tại liên kết https://dp.dthu.edu.vn/New.aspx?id=657)

- Thời gian: nhận hồ sơ dự tuyển vào thời hạn 30 ngày kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2022.

- Địa điểm: Nộp làm hồ sơ tại Phòng tổ chức cán bộ, trường Đại học Đồng Tháp (Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, tp Cao Lãnh, thức giấc Đồng Tháp).