Doanh nghiệp bạn đang thực hiện theo đưa ra quyết định 48 thì sẽ lập BCTC như thế nào? nội dung bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn chi tiết các hướng dẫn liên quan đến câu hỏi lập BCTC.

Bạn đang xem: Lập báo cáo tài chính theo quyết định 48

1. Lập report tài chính theo ra quyết định 48 gồm bao hàm mẫu biểu nào.

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ở phần thứ ba, Mục I, Điểm 3 vẻ ngoài về hệ thống báo cáo tài bao gồm cho doanh nghiệp bé dại và vừa như sau:

“1.1. Báo cáo bắt buộc– Bảng bằng phẳng kế toán: mẫu số B 01 – DNN– báo cáo Kết quả chuyển động kinh doanh: mẫu mã số B 02 – DNN– bản Thuyết minh report tài chính: mẫu mã số B 09 – DNNBáo cáo tài bao gồm gửi cho cơ quan tiền thuế phải tạo lập và gởi thêm phụ biểu sau:– Bảng bằng vận tài khoản: mẫu mã số F 01- DNN1.2. Báo cáo không cần mà khuyến khích lập:– report Lưu chuyển khoản tệ: mẫu mã số B03-DNNNgoài ra, để ship hàng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành vận động sản xuất, gớm doanh, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể lập thêm các report tài chính cụ thể khác.”

Bạn đang xem:Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo đưa ra quyết định 48

Theo chính sách trên thì hệ thống báo cáo tài thiết yếu mà công ty vừa và nhỏ dại bắt yêu cầu nộp tất cả những mẫu biểu sau:– Bảng bằng vận kế toán chủng loại số B 01 – DNN– report Kết quả hoạt động kinh doanh mẫu mã số B 02 – DNN– bạn dạng Thuyết minh report tài bao gồm mẫu số B 09 – DNN– Bảng cân đối tài khoản mẫu mã số F 01- DNN– ngoài ra doanh nghiệp được khích lệ lập thêm báo cáo Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ mẫu số B03-DNN, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lập chủng loại biểu này không rất có thể không lập phụ thuộc vào doanh nghiệp.

*

Hình ảnh:Hướng dẫn lập báo cáo tài thiết yếu theo quyết định 48

2.Lập Bảng bằng phẳng tài khoản lúc lập report tài chính theo đưa ra quyết định 48.

– Bảng cân đối tài khoản được lập dựa trên sổ cái, sổ tổng hợp các tài khoản.– Sổ chi tiết các tài khoản lưỡng tính như 131, 331, và một số trong những tài khoản khác. Những thông tin tài khoản này phải để số dư 2 bên mà không được bù trừ.– Số dư đầu năm nay trên bảng bằng vận tài khoản được rước từ số thời điểm cuối năm của bảng bằng phẳng tài khoản năm trước.– Số tạo ra Nợ và gồm trên bảng bằng vận tài khoản phải bằng nhau. Số dư thời điểm cuối năm giữa mặt Nợ và có cũng bởi nhau.– Số liệu bên trên bảng bằng vận tài khoản luôn luôn ghi dương, các chỉ tiêu dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá thì ghi bên Có.

Tham khảo cụ thể KhóaHọc kế toán tài chính Thuế

3.Lập Bảng phẳng phiu kế toán khi lập report tài bao gồm theo đưa ra quyết định 48.

Xem thêm:

– Số liệu trên bảng cân đối kế toán phản nghịch ánh các khoản mục tại thời điểm đó. Số liệu này mang ý nghĩa chất thời điểm.

Để lập được bảng bằng phẳng kế toán khi làm report tài thiết yếu theo quyết định 48 doanh nghiệp cần căn cứ vào số liệu, bệnh từ của rất nhiều sổ sách kế toán như sau:

Nguồn số liệu lập Bảng bằng vận kế toán:

– căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp;– căn cứ váo sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp bỏ ra tiết;– căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước.– Số liệu ghi vào cột 6 “Số đầu năm” của bảng cân đối kế toán trong năm này được căn cứ vào số liệu sinh hoạt cột 5 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu khớp ứng của bảng cân đối kế toán năm trước.– Số liệu ghi vào cột 5 “Số cuối năm” của report này trên ngày xong xuôi kỳ kế toán tài chính năm được rước số liệu trên những sổ chi tiết, sổ tổng hợp.– Số liệu trên report kết quả hoạt động sản xuất sale phản ánh tình hình kinh doanh cả năm của doanh nghiệp, nó là số liệu mang tính chất chất thời kỳ.

– câu chữ và kết cấu báo cáo

+ phản nghịch ánh tình trạng và KQKD của DN, bao hàm KQKD và công dụng khác.+ báo cáo gồm gồm 5 cộtCột A: những chỉ tiêu báo cáoCột B: Mã số các chỉ tiêu tương ứngCột C: Số hiệu khớp ứng với những chỉ tiêu của report này được miêu tả chỉ tiêu trên bản TM BCTCCột số 1: tổng số PS trong thời điểm báo cáo.Cột số 2: Số liệu của thời gian trước được rước từ cột hàng đầu của báo cáo kết quả chuyển động sản xuất sale năm trước.

– các đại lý lập báo cáo+ Căn cứ báo cáo họat động kinh doanh của năm trước.+ căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho các tài khoản từ nhiều loại 5 đến một số loại 9.

Chúc các bạn làm tốt công việc của mình

*

Tham gia khóa học các bạn sẽ được:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa 1-1 và sổ sách của doanh nghiệp.


2. Được thiết lập + khuyến mãi phần mềm kế toán Misa có bản quyền để cung ứng học tập 3. Được chỉ dẫn và học thực tế trên máy tính xách tay (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, di động chỉ bài toán ) 4. Học hoàn thành khóa học, học viên có hiệu quả bằng 2 năm kinh nghiệm. 5. Có thể làm được các bước của một kế toán tổng hợp, + có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, + có tác dụng sổ sách kế toán tài chính + Tính được chi phí sản xuất, phát hành + Lập được báo cáo tài chính: bảng bằng phẳng số phân phát sinh, bảng cân nặng đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, … + Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN 6. Được cung ứng tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã chấm dứt khóa học tập 7. Được update kiến thực kế toán, update chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi dứt khóa học